kundservice@snussidan.se

ej under 18 år

0

Marknadsföring av tobak

Huvudprincipen är att marknadsföring av tobaksprodukter är otillåtet. Dock får viss marknadsföring förekomma på den fysiska försäljningsplatsen, såsom neutral information om att tobaksprodukter säljs.
 

Förbud mot marknadsföring av tobak riktad till barn Marknadsföringsinsatser som riktar sig till barn eller ungdomar är förbjudna. Detta gäller även för marknadsföring på försäljningsplatsen.
 

Förbud mot gratissample, erbjudanden och tävlingar Utdelning av kostnadsfria tobaksvaror, presenter, förmåner, rabatter och tävlingar vid köp av tobaksvaror är inte tillåtet.
 

Förbud mot direktmarknadsföring Tobaksprodukter får aldrig marknadsföras genom direktreklam, exempelvis via e-post eller sms. Detta gäller även om kunden ger sitt samtycke.
 

Förpackningar och hälsovarningar En särskild bestämmelse i 3 kap. 3 § lag om tobak och liknande produkter reglerar hur märkningen får se ut på tobaksvaror och örtprodukter för rökning, samt på dessa produkters förpackningar. Kommunerna övervakar att bestämmelsen efterlevs på försäljningsställen, medan Folkhälsomyndigheten ansvarar för tillsynen i övrigt.
 

Märkningen på förpackningar av tobaksvaror och örtprodukter för rökning samt på själva tobaksprodukterna får inte antyda att vissa tobaksvaror eller örtprodukter för rökning är mindre skadliga än andra, innehålla information om innehållet av nikotin, tjära eller kolmonoxid, eller likna ett livsmedel eller en kosmetisk produkt.
 

Märkningen på förpackningar av tobaksvaror eller på själva tobaksprodukterna får inte heller antyda att en viss tobaksvara har miljöfördelar eller hänvisa till smak, doft eller tillsatser (denna punkt gäller dock inte snus). I 3 kap. 1 § lag om tobak och liknande produkter finns krav på att hälsovarningar ska finnas på förpackningarna. Folkhälsomyndigheten och kommunerna ansvarar för tillsynen av denna bestämmelse.

Källa : Konsumentverket

Man får tex inte skriva att Snussidan "här hittar du billigt snus" eller att "vi har billigt snus online".


Det är förbjudet.

 

Produkten har blivit tillagd i varukorgen